Skip to main content
Home » Nieuws » € 500.000,- vastgesteld voor Corona Noodfonds Ondernemers gemeente Noordwijk 2022

Het betreft aanvragen van maximaal €15.000,- met de uiterste aanvraagdatum op 31 januari 2022!

In 2021 heeft de gemeente Noordwijk middels de Verordening Corona noodfonds gemeente Noordwijk 2021 de Noordwijkse ondernemers financiële hulp geboden door de mogelijkheid van een renteloze lening te bieden.

Door de aanhoudende coronamaatregelen is opnieuw de vraag vanuit de Noordwijkse ondernemers gekomen om financiële steun.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 21 december jl. de Verordening Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2022 vastgesteld met een bijbehorend budget van € 500.000,-. De verordening geeft de mogelijkheid aan individuele ondernemers om bij de gemeente een beroep te doen op noodsteun.

Wijziging ten opzichte van de verordening van 2021 is dat het niet enkel de mogelijkheid van een renteloze lening betreft. ”De vorm van Noodsteun is maatwerk per Onderneming. Het kan – onder meer- gaan om een terug te betalen voorschot, een geldlening of een garantstelling dan wel een andere vorm van (financiële) Noodsteun”.

De verordening is op 23 december 2021 aangeboden ter publicatie en op de gemeentelijke website zal zo spoedig mogelijk de tekst worden geactualiseerd zodat de voorwaarden voor aanvragen helder zijn. Het betreft aanvragen van maximaal €15.000,- met de uiterste aanvraagdatum op 31 januari 2022.


Voor meer informatie: