Skip to main content
Home » Nieuws » Afwatering Hoofdstraat

De werkzaamheden zijn gestart!

Er wordt een nieuwe hemelwaterafvoer gerealiseerd tussen de Hoofdstraat en Nieuwe Zeeweg 40. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd en zijn naar verwachting gereed op 19 maart. De firma Voskuilen heeft aangegeven diverse werkzaamheden op donderdag 4 en vrijdag 5 februari uit te voeren. Dit valt binnen de lockdown zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. De voorzieningen in de omgeving blijven bereikbaar.

Zodra de boring is aangelegd zal er een periode (info volgt nog) zijn dat de Hoofdstraat voor doorgaand verkeer wordt afgesloten.


Meer informatie vanuit de gemeente Noordwijk

Bewonersbrief Hoofdstraat