Skip to main content
Home » Nieuws » Commissievergadering 4 maart – Plannen Vomar en Maarten Kruytstraat

Winkelruimten, ondergrondse parkeergarage en 42 appartementen!

Commissievergadering 4 maart 2021 (start 19.30 uur)

De nieuwbouwplannen voor de Vomar en de Maarten Kruytstraat staan op de agenda voor de commissievergadering van 4 maart en is ingepland om 20.00 uur.

Voor de verplaatsing van de Vomar-supermarkt van de Bomstraat naar de Maarten-Kruytstraat wordt (mede op verzoek van de aanvrager) een uitgebreide omgevingsvergunning-procedure gestart op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo (projectbesluit); dit omdat het geldende bestemmingsplan ter plekke deze ontwikkeling niet toelaat. Met dit ontwerpprojectbesluit, wordt deze procedure opgestart. Het onderwerp komt eind maart terug in de commissie voor een inhoudelijke behandeling. Inspreken op het onderwerp is dan mogelijk.

Via onderstaande link kun je de digitale vergadering volgen

https://channel.royalcast.com/noordwijk/#

Wil je weten hoe de situatie eruit gaat zien? De omgevingssituatie en de gevelaanzichten vind je hieronder

Omgevingssituatie

Situatie Vomar en Maarten Kruytstraat

Gevelaanzichten: westgevel Maarten Kruytstraat, noordgevel expeditieplein en zuidgevel Abraham van Royenstraat

Gevelaanzichten: oostgevel Gasthuissteeg, binnengevel Maarten Kruytstraat  en binnengevel Abraham van Royenstraat


Voor overige documenten met betrekking tot dit project