Skip to main content
Home » Nieuws » Controle bedrijfsafval

Heb jij een bedrijfsmatig afvalplan?

Volgens de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 10) dienen alle ondernemers een eigen afvalplan te kunnen overleggen als de omgevingsdienst hierom vraagt.  Een ieder dient zelf het bedrijfsafval te organiseren via een professionele vuilophaaldienst.

Vanuit de gemeente worden de ondernemers geattendeerd op een mogelijke toekomstige controle door de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) op het hebben van een afvalplan waarin de afvoer van bedrijfsafval op de juiste wijze geregeld is.

Enerzijds is het een reguliere taak van de omgevingsdienst om hierop toe te zien, anderzijds zijn er bij de ODWH en de gemeente Noordwijk meldingen binnengekomen dat diverse bedrijven hun karton, glas en divers bedrijfsafval in of naast de containers in de openbare ruimte deponeren.

Een interne controle hoe dit bij jouw onderneming is georganiseerd kan een hoop toestanden voorkomen. Houd er rekening mee dat er controles van de omgevingsdienst gaan plaatsvinden.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met John van der Tol, gemeente Noordwijk (06-18094707).