Skip to main content
Home » Nieuws » Corona noodfonds ondernemers Noordwijk

Noodsteun kan worden aangevraagd bij het college van B&W per e-mail vóór 16 april 2021!

Gemeente Noordwijk biedt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk noodsteun in de vorm van een financieel vangnet tijdens de COVID-19 crisis als sprake is van een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming, waardoor voortbestaan in gevaar komt of op korte termijn dreigt te komen.

De vorm van de noodsteun is maatwerk per onderneming. Het gaat om een terug te betalen voorschot, een geldlening of een garantstelling. Daarvoor staat € 1.000.000,- klaar.

Wie, waarvoor, in welke vorm, voorwaarden, verplichtingen etc.