Skip to main content
Home » Nieuws » Eerst parkeren, daarna sociale huurappartementen

Voor de komende 5 jaar worden op het voormalige Verloop-terrein 70 parkeerplaatsen gerealiseerd.

De gemeente Noordwijk koopt twee panden van Verloop (aan de kop van de Hoofdstraat/Nieuwe Zeeweg) voor een bedrag van 2,7 miljoen euro.

Voor de komende 5 jaar worden op dit terrein 70 parkeerplaatsen gerealiseerd. In de tussentijd moeten de reconstructiewerkzaamheden aan de Maarten Kruytstraat, het Jan Kroonsplein en de Parallel Boulevard afgerond zijn.

Hierna is het plan om op het voormalige Verloop-terrein sociale huurappartementen te bouwen. Voor de definitieve status wordt bekeken hoe zij in de planvorming meegenomen kunnen worden.