Skip to main content
Home » Nieuws » Extra aandacht gevraagd voor deur- en wachtrij-beleid

Ondernemers opgelet! De komende periode zal er meer nadruk komen te liggen op handhaving en zullen ondernemers nadrukkelijker aangesproken worden.

Wij adviseren iedere ondernemer om nogmaals kritisch naar zijn/haar deurbeleid en wachtrij-beleid te kijken en  daar waar nodig maatregelen te treffen.

Er is weer een meeting geweest met de gemeente over de geldende coronamaatregelen. Vanuit de zijde van de gemeente is teruggekoppeld dat het deurbeleid niet overal goed toegepast wordt,  en dat er dus teveel mensen in de winkel zijn.

Daarnaast is aangegeven dat de wachtrijen voor een aantal winkels de voetgangers in de straat teveel belemmeren, waardoor afstand houden niet eenvoudig is.

De gemeente ziet dan ook graag dat eventuele rijen voor de winkels langs de gevels komen te lopen en niet dwars op de straat.

Daarbij willen ze nogmaals aandacht vragen voor de situatie rondom de kerst- en sinterklaasverkoop. Bij veel winkels wordt er extra drukte verwacht. Het is noodzaak dat er aandacht blijft voor alle geldende coronaregels, en dat geldt ook voor de wachtende mensen buiten.

Iedereen zal bij zijn eigen winkel hiervoor maatregelen moeten treffen, passende bij de te verwachte drukte.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via handhaving@noordwijk.nl.