Skip to main content
Home » Nieuws » Het wethoudersoverleg

Sneeuwvrije winkelstraten en parkeerterreinen, Retailvisie, motie woonvisie en uitbreiding terrassen!

Tijdens het wethoudersoverleg van 11 februari jl. is een opeenstapeling van onderwerpen aangaande corona en de Noordwijkse economie aan bod gekomen. Concrete acties en ondersteunende maatregelen laten nog veel te wensen over. De volgende onderwerpen die direct van invloed zijn op ons shoppinggebied zijn onder andere besproken:

 • Sneeuwvrije winkelstraten en omliggende parkeerterreinen

  Het sneeuwvrij maken van winkelstraten en parkeerterreinen moet opgenomen worden het het plan van aanpak.

 • Retailvisie

  De effecten van corona en financiële middelen om te investeren in de kern.

 • Motie woonvisie

  De motie wordt meegenomen in de Retailvisie. Net als in Noordwijkerhout worden binnen de Retailvisie gebieden aangewezen waar omzettingen niet gewenst zijn.

 • Uitbreiding terrassen

  Er is verzocht om uitbreiding van de terrassen mogelijk te maken conform het model van 2020.