Skip to main content
Home » Nieuws » Keurmerk Veilig Ondernemen

Samenwerken aan schone, hele en veilige winkelgebieden.

In het winkelgebied van Noordwijk aan Zee heeft op vrijdag 6 mei een schouw plaatsgevonden waarbij er naast diverse ondernemers, politie en brandweer ook een aantal mensen van de gemeente aanwezig waren die in hun werk raakvlakken hebben in de uitvoering en oplossingen van de diverse onderwerpen. Een overzicht van de actiepunten die gezamenlijk tijdens de schouw zijn opgehaald lees je hier.

Vervolgstappen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen, ook wel KVO genoemd, zal via een aantal stappen toewerken naar het definitieve keurmerk waarbij schoon, heel en veilig de basis uitgangspunten zijn maar waar de onderlinge samenwerking zeker ook tot een positieve bijkomstigheid behoort. De volgende stap is het benoemen wie welke actiepunten ook daadwerkelijk zal gaan oppakken. Naast acties voor de gemeente zijn er ook zeker acties waarbij de inzet van de ondernemers gevraagd wordt. De betrokken ondernemers die bij de schouw aanwezig waren of ook er graag bij hadden willen zijn, worden uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis, deze zal op woensdagochtend 29 juni plaatsvinden. Aansluitend zal er een verslag worden gemaakt en deze wordt dan gedeeld met de ondernemers in het winkelgebied.

Aanspreekpunt

Het opzetten van een KVO is zoals eerder benoemd een samenwerking tussen diverse partijen. De ondernemers uit het betreffende werkgebied vormen daarin de basis. Ieder KVO heeft een werkgroep met daarin vaste aanspreekpunten. Het aanspreekpunt namens de ondernemers zal voor Noordwijk aan Zee Nico Ouwehand zijn. Het bestuur van de ondernemersvereniging is uiteraard betrokken bij het proces maar met Nico in de rol als vast aanspreekpunt namens de ondernemers voor dit KVO worden de taken meer verdeeld. Nico zal samen optrekken met projectleider John van der Tol van de gemeente Noordwijk. Samen met de ondernemersvereniging zullen allen zorgdragen voor een transparant proces en voor een goede communicatie zodat een ieder ook de kans krijgt op de hoogte te blijven. De start is veelbelovend met een brede betrokkenheid van ondernemers, ook is de opstart door de lokale pers opgepakt en zal door de Noordwijkse gemeenteraad het proces aandachtig gevolgd worden. 

Meer algemene informatie over een KVO is terug te vinden op de website van het CCV.

Digitale enquête -> sluitingsdatum 15 juli ’22

Alle ondernemers in het winkelgebied worden gevraagd om deel te nemen aan een digitale enquête. Zo heeft iedereen ook echt een kans om zijn of haar zegje te doen. Ook nieuwe actiepunten kunnen naar voren gaan komen waarmee de KVO werkgroep dan ook zoveel mogelijk aan de slag gaat. De enquête wordt in samenwerking met het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) als onderdeel van het KVO aan de ondernemers voorgelegd.

Ieders inbreng is van belang!

De ingebrachte reacties worden volledig vertrouwelijk verwerkt. Na de sluitingsdatum krijgen de ondernemers in een overzicht een samenvatting van de resultaten en worden de vastgestelde actiepunten als onderdeel van de uitvoering van dit KVO-traject meegenomen.

Vul hier de digitale enquête in.