Skip to main content
Home » Nieuws » Maarten Kruytstraat, Abraham van Royenstraat e.o.

Vorderingen activiteiten/werkzaamheden!

Informatiebrief (15 febr. ’22) van de gemeente aan omwonenden en ondernemers rondom de Maarten Kruytstraat.

Omgevingsvergunning

De gemeente is de afgelopen periode druk bezig geweest met het afronden van de omgevingsvergunning voor de garage, supermarkt, de verswinkels en 42 woningen. Bij de rechtbank is een aantal beroepsschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning. De verwachting is dat deze beroepszaak in maart door de rechtbank behandeld wordt.

Werkzaamheden

Ondertussen vorderen de werkzaamheden op het terrein aan de Schoolstraat/ Nieuwe Zeeweg voor de aanleg van 150 parkeerplaatsen gestaag. De gebouwen zijn inmiddels gesloopt. De aannemer haalt nu de vloeren en fundering weg. Daarna legt hij eerst de drainage aan om wateroverlast te voorkomen. Tenslotte brengt hij de klinkers aan. De verwachting is nog steeds dat het parkeerterrein rond de start van het seizoen 2022 gebruikt kan worden.

Hergebruik klinkers

Een deel van de klinkers voor het parkeerterrein Schoolstraat/ Nieuwe Zeeweg komt uit het tijdelijke gedeelte van het parkeerterrein van de Maarten Kruytstraat. Half maart halen we de klinkers hier weg. We zaaien het stuk grond meteen in met snelgroeiend gras om verstuiving te voorkomen. Vooruitlopend op deze werkzaamheden zijn de bloembakken op het gedeelte van tijdelijke parkeerterrein reeds weggehaald. Wellicht ten overvloede om te melden: hier geldt nog steeds een parkeerverbod.

Voldoende parkeerplaatsen nabij de Hoofdstraat

De gemeente onderkent het belang van voldoende parkeerplaatsen rond de Hoofdstraat. Naast het nieuwe terrein aan de Schoolstraat/ Nieuwe Zeeweg, waar 150 parkeerplaatsen komen, is de gemeente ook bezig met de aanschaf van een bestaande parkeergarage aan de zuidkant van de Hoofdstraat. De gemeenteraad neemt hier 22 februari een besluit over. Dit betreft een garage met een capaciteit van 180 parkeerplaatsen. Voor zowel deze garage als het parkeerterrein Oude Zeeweg/ Schoolstraat geldt dat deze ook beschikbaar gesteld worden voor vergunninghouders.

Abraham van Royenstraat

Tenslotte is de gemeente bezig met het verplaatsen van het milieupark en de plaatsing van een extra transformatiehuisje. We vervangen de bovengrondse containers door ondergrondse containers. Dit zal ten koste gaan van enkele parkeerplaatsen aan de Abraham van Royenstraat. Aan het begin van de Abraham van Royenstraat (aan de kant van de zee) zullen enkele parkeerplaatsen ter compensatie terugkomen. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om verder in de nabije omgeving middels kleine ingrepen in de openbare ruimte een aantal extra parkeerplaatsen te maken.