Skip to main content
Home » Nieuws » Opheffing tijdelijke parkeerplaatsen Maarten Kruytstraat

NSC spreekt ongenoegen uit over het besluit van de gemeente Noordwijk!

Op 23 maart jl. hebben de buurtbewoner/eigenaars een bericht van de gemeente Noordwijk ontvangen omtrent het opheffen van het tijdelijke parkeerterrein ”t Stille Zuie Maarten’ per 14 april 2021.

Brief aan de bewoner(s), eigenaar(s)

In een reactie aan het college van B&W en de gemeenteraad heeft NSC op 9 april 2021 haar ongenoegen uitgesproken over deze uiterst onbegrijpelijke en teleurstellende situatie. Een besluit waarbij uitsluitend aan het ontwikkelbelang van de gemeente is gedacht. Een besluit waar wij geen genoegen mee kunnen nemen.

Brief van NSC aan het college van B&W en de gemeenteraad


In de media
Weekendkracht, donderdag 8 april 2021