Skip to main content
Home » Nieuws » Persbericht: Parkeerplaatsen aan de kust op peil houden!

Om het aantal parkeerplekken aan de kust op peil te houden zijn gemeente Noordwijk en het bestuur van het Noordwijk Shopping Centre in nauw overleg samen. Door slim te schuiven met tijdelijke mogelijkheden houden ze het aantal parkeerplekken op peil.

Zoeken naar oplossingen

Gemeente Noordwijk en het bestuur van het Noordwijk Shopping Centre hebben een serie intensieve gesprekken achter de rug. De aanleiding is de grote verbazing bij het Noordwijk Shopping Centre dat de gemeente de tijdelijke parkeerplaatsen op ’t Stille Zuie uit bedrijf moest nemen. Juist nu. Nu het seizoen in aantocht was. Nu de winkels weer open mogen gaan zonder een afspraak te hoeven maken. Maar de gemeente kon er weinig meer aan doen. De tijdelijke plekken aanhouden kon niet meer. De vergunning voor de plekken liep af nog voor de ontwikkeling van de Maarten Kruytstraat uit de startblokken is gekomen. Zie webbericht.

Plan met aansprekende punten

De ondernemers uit de Hoofdstraat zijn  voorstander van de ontwikkeling van de Maarten Kruytstraat. Daar hebben ze goede redenen voor. In aantocht zijn: een supermarkt, versmarkt, iets meer dan 40 woningen en bijbehorende nieuwe openbare parkeerplekken aan de Maarten Kruytstraat. Punten die de ondernemers aanspreken. Het bestuur van het Noordwijk  Shopping Centre over het dilemma: “Enerzijds maken wij ons zorgen over de parkeerdruk op de korte termijn en hoe er voldoende plekken voor bezoekers, bewoners en ondernemers komen. En anderzijds zijn een goede supermarkt en versmarkt belangrijke trekkers voor ons winkelgebied. Daarom willen we in Noordwijk supermarkten in onze winkelgebieden. Zo houden we het winkelgebied toekomstbestendig.”

Terrein Verloop en Admiraal/De Witt

Wie vanuit een andere hoek de ontwikkeling bekijkt benadrukt nog een ander belangrijk punt. De verbetering van de omgeving. Dat het wat mooier wordt aan de kust. Aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers. Op drie plekken rond de Hoofdstaat wil de gemeente dat doen. Maarten Kruyt. Jan Kroonsplein en de Schoolstraat (terrein Admiraal/De Witt en Verloop). Die laatste -het Verloop-terrein- is zelfs per direct beschikbaar. Daar zat een eerste mogelijkheid.

De gekozen lijn

Gemeente Noordwijk en het bestuur van het Noordwijk Shopping Centre zetten in op de volgende lijn. Op het Verloop-terrein kan nu tijdelijk gratis geparkeerd worden. Daar komt het Admiraal-De Witt terrein bij zodra de gemeenteraad akkoord is en de overdracht plaatsvindt. Vanaf september begint de gemeente met werkzaamheden om ruim 150 parkeerplekken te realiseren. De plek is prima. Vlakbij de winkels aan de oostzijde van de Hoofdstraat. Belangrijk voor de loop en doorstroming in dat deel van de winkelstraat. Daarmee zijn de tijdelijke parkeerplaatsen die noodgedwongen zijn weggehaald vrijwel gecompenseerd.

Verder verlagen van de parkeerdruk

Om de parkeerdruk verder te verlagen wordt er ook gekeken naar andere mogelijkheden voor de tussenliggende periode. Wethouder Roberto ter Hark: “Ook zijn wij in gesprek met Palace Hotel en Vomar parkeergarage om te zien of de ondernemers en werknemers die zelf moeten parkeren rond de winkelstraat daar tegen gunstige voorwaarden kunnen staan, zodat de openbare parkeerterreinen zoveel mogelijk overdag beschikbaar blijven voor bezoekers en natuurlijk ons winkelend publiek.”