Skip to main content
Home » Nieuws » Retailvisie

Op basis van de huidige inzichten wordt het concept document bijgesteld, waarbij we weten dat de gevolgen van corona een onzekere factor zijn.

Aan de visie wordt tevens een uitvoeringsplan met budget gekoppeld zodat er, na akkoord van de gemeenteraad, liquide middelen vrijkomen om verbetervoorstellen uit te voeren.