Skip to main content
Home » Nieuws » Verordening winkeltijden Noordwijk 2022

College doet raadsvoorstel: Verruiming winkeltijden tijdens feestdagen in gemeente Noordwijk.

Geschreven door gemeente Noordwijk.

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel ‘Verordening winkeltijden Noordwijk 2022’ ingediend: De kern van het voorstel is dat door de nieuwe verordening de winkels op feestdagen, die niet op een zondag vallen,  ruimer geopend kunnen zijn en wel van 10.00 uur tot 19.00 uur. Te denken valt aan 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en (in de meeste gevallen) 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Voor 1e Kerstdag blijft de openingstijd ongewijzigd en gelijk aan die van de normale zondagen, Noordwijk en Noordwijkerhout 12.00 uur – 19.00 uur en De Zilk 11-18 uur.

 

De aanleiding is de vraag van supermarkten om op alle zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 19.00 uur geopend te kunnen zijn.

Navraag bij de winkeliersverenigingen leerde dat daarvoor met name bij de kleine(re) winkelier te weinig draagvlak bestond, zodat de voorgestelde wijziging beperkt is gebleven tot het bovenstaande.

Met de verruiming wil het college de mogelijkheid voor de consument om te winkelen uitbreiden, met daarbij een beperkte maatschappelijke impact en mede daardoor voldoende draagvlak. De behandeling vindt plaats tijdens gemeenteraadsvergadering van 12 april 2022.

Lees hier de ‘Verordening Winkeltijden Noordwijk 2022’ >>