Skip to main content
Home » Nieuws » Woonvisie

Aangenomen motie woonvisie!

Door de gemeenteraad is een motie over woningen in leegstaand vastgoed aangenomen. Er is opgeroepen om te kijken of leegstaande panden (w.o. leegstaande winkelpanden) omgezet kunnen worden naar woningen. Hierop is vanuit de drie kernen gereageerd middels een brief aan het college van BenW en de gemeenteraad. Lees de brief namens de winkeliersverenigingen.